HomeNhững Câu Nói HayNhững câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh đáng suy...

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh đáng suy ngẫm

Cuộc sống mà, không phải lúc nào cũng bằng phẳng, cũng tươi đẹp, đường đời không phải lúc nào cũng như mơ. Cũng giống như những nốt nhạc trong bài hát, phải có những nút trầm, nút bổng mới tạo nên những bài nhạc hay. Bạn đang giàu có? Bạn đang nghèo khổ? Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng nhất là bạn cảm thấy vui vẻ với những gì mình đang có. Dưới đây là những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh mà chúng tôi tổng hợp được.

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh đáng suy ngẫm mỗi ngày

1. A Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving – Albert Einstein

(Cuộc sống cũng giống như đi xe đạp vậy. Để giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục chuyển động.)

2. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Mahatma Gandhi

(Hãy sống như thể bạn sẽ chết vào ngày mai. Hãy học hỏi như thể bạn sẽ sống mãi mãi.)

3. Life is sucession of lesson which must be lived to be understood – Helen Keller

(Cuộc sống là một chuỗi các bài học mà bạn phải sống mới hiểu được.)

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

4. The more that you read,the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go – Dr Seuss

(Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. Bạn càng học nhiều, bạn càng đi nhiều.)

5. Learn from the mistakes of others. You can never live long enough tomake them yourself – Groucho Marx

(Hãy học từ sai lầm của người khác. Bạn sẽ không bao giờ sống đủ lâu để phạm phải tất cả sai lầm.)

6. Tell me and i forget,teach me and i may remember,involve me and i learn – Benjamin Franklin

(Nói với tôi và tôi sẽ quên. Dạy tôi và tôi sẽ nhớ. Cho tôi làm và tôi sẽ học.)

7. The adventure of life is to learn. The purpose of life is to grow. The nature of life is to change. The chanllenge of life is to overcome. The essence of life is to care. The opportunity of life is to sever. The secret of life is to dare. The spice of life is to befriend. The beauty of life isto give – William Arthur Ward

(Chuyến phiêu lưu của cuộc đời là học hỏi. Mục đích của đời là trưởng thành. Bản tính của đời là thay đổi. Thách thức của đời là vượt qua. Tinh túy của đời là quan tâm. Cơ hội của đời là phụng sự. Bí mật của đời là dám làm. Hương vị của đời là luôn đối xử tốt. Vẻ đẹp của đời là cho đi.)

8. Joy in looking and comperhending is nature’s most beautiful gift – Albert Einstein

(Niềm vui quan sát và lĩnh hội là món quà đẹp nhất của tạo hóa.)

9. We must be silent before we can listen. We must listen before we can learn. We must learn before we can prepare. We must prepare before we can serve. We must server before we can lead – William Arthur Ward

(Chúng ta phải im lặng trước khi có thể lắng nghe. Chúng ta phải lắng nghe trước khi có thể học hỏi. Chúng ta phải học hỏi trước khi có thể chuẩn bị. Chúng ta phải chuẩn bị trước khi chúng ta có thể phụng sự. Chúng ta phải phụng sự trước khi có thể dẫn đường.)

10. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning – Albert Einstein

(Học từ ngày hôm qua, sống cho ngày hôm nay, hi vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi.)

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

11. An investment in knowledge pays the best interest – Benjamin Franklin

(Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất.)

12. He that travels much knows much – Thomas Fuller

(Người đi nhiều hiểu biết nhiều.)

13. Learn to… be what you are, and learn to resign with a good grace all that you are not – Henri Frederic Amiel

(Học…học để là chính mình,và học để từ bỏ với vẻ thanh cao những gì không phải là mình.)

14. Being ignorance is not so much a shame, as being unwilling to learn – Benjamin Franklin

(Ngu dốt không đáng xấu hổ như không chịu học hỏi.)

15. Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and dream while others are wishing – William Arthur Ward

(Hãy học khi người khác ngủ; lao động khi người khác lười nhác; chuẩn bị khi người khác chơi bời; và hãy dám mơ ước trong khi người khác chỉ dám ước ao.)

16. Let ignorance talk as it will, learning has its value – La Fotaine

(Cứ để ngu dốt nói điều gì mình muốn nói,học hỏi luôn có giá trị của mình.)

17. No one lives long enough to learn everything they need to learn starting from scratch. To be successful, we absolutely, positively have to find people who have already paid the price to learn the things that we need to learn to achieve our goals – Brian Tracy

(Không ai sống đủ lâu để học tất cả những thứ mình cần phải học từ điểm đầu tiên. Để thành công chúng ta tuyệt đối phải tích cực đi tìm những người đã trả giá để học những điều chúng ta cần nhằm đạt được mục tiêu của mình.)

18. It’s a mistake to think that once you’re done with school you need never learn anything new – Sophia Loren

(Thật sai lầm khi nghĩ rằng một khi rời khỏi trường học,bạn không cần bao giờ học thêm điều mới nữa.)

19. It is better to learn late than never – Publilius Syrus

(Thà học muộn còn hơn không bao giờ học.)

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

20. Try to learn something about everything and everything about something – Thomas Hardy

(Hãy học hỏi một vài điều về mọi thứ và mọi thứ về một vài điều.)

21. However great a man’s natural talent may be, the act of writing cannot be leaned all at once – Jean Jacques Rousseau

(Cho dù tài năng bẩm sinh của một người có cao đến đâu,ta không thể học tất cả nghệ thuật viết cùng một lúc.)

22. The little i know i owe to my ignorance – Sacha Guitry

(Những điều ít ỏi mà tôi biết đến từ sự ngu dốt của tôi.)

23. Live and learn, or you don’t live long – Robert A Heinlein

(Hãy sống và học hỏi, nếu bạn không thể sống lâu.)

24. Much learning shows how little mortals know, much wealth, how little wordings enjoy – Edward Young

(Học hỏi cho thấy người phàm biết ít thế nào, giàu sang nhiều cho thấy lời lẽ trống rỗng thế nào.)

25. To learn to read is to light a fire, every syllable that is spelled out is a spark – Victor Hugo

(Học đọc là nhóm lên ngọn lửa, từng âm tiết đánh vần lên đều là tia lửa.)

Trên đây là những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh của những người nổi tiếng trên thế giới. Hy vọng có thể giúp bạn nhận ra nhiều điều hay ý nghĩa trong cuộc sống mà mình chưa cảm nhận được.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments